ASOCIAȚIA PSIHOLOGILOR GORJENI (APSG) este o organizație profesională nonguvernamentală înființată în anul 2001 ce își propune dezvoltarea unor servicii psiho – sociologice integrate destinate diferitelor grupuri țintă, în special pentru persoanele defavorizate.
       Misiunea APSG este de a contribui la creșterea calității serviciilor psihosociologice oferite populației lucrând cu persoane si grupuri sociale defavorizate. APSG îsi va îndeplini misiunea lucrând cu astfel de persoane si grupuri sociale în colaborare strânsa cu alte organizații si instituții ce își desfășoară activitatea în acest domeniu.
APSG promovează abordări variate și (abordări culturale, asistență profesională, facilitare comunitară, training, auto – finanțare, etc) cu scopul principal de a construi comunități cu indivizi activi și responsabili și parteneriate cu instituțiile locale și profesioniști din toate domeniile de activitate, în special practicieni.

       Principale obiective ale APSG:

   - sprijinirea si / sau crearea de parteneriate cu organizațiile și instituțiile interesate de îmbunătățirea serviciilor psihosociologice oferite populației.

   - promovarea unor modele de organizare a serviciilor psihosociologice, oferind exemple viabile de servicii care sunt necesare populației.

În centrul activităților APSG se afla populația, iar grija principala va fi de a promova calitatea si continuitatea serviciilor psihosociologice.

       Domeniile de activitate ale APSG sunt:

- cercetarea psihosociologică (ex: activitati de psihologie aplicata, cercetari sociologice, etc);
- formarea si angajarea persoanelor interesate în discipline ce tin de: managementul serviciilor psihosociologice, psihologie, sociologie, etc;
- furnizarea de servicii psihologice si sociologice la nivel comunitar;
- formare si consultanta în domeniul managementului serviciilor psihosociologice;
- implementarea efectiva de proiecte, acordarea de servicii în domeniul psihosociologic în comunitate;
- emiterea de propuneri legislative în domeniul organizarii serviciilor psihosociologice;
- elaborarea unui cod deontologic.

       Principalele forme de activitate ale APSG sunt:

   - managementul de proiecte, acordarea de asistenta psihologica si sociologica (ex: verificarea aptitudinilor psihoprofesionale ale solicitantilor în scopul orientarii si îndrumarii acestora pe locuri de munca si profesiuni, ), seminarii – atelier, grupe de lucru, reuniuni de consens si alte actiuni cu caracter profesional – stiintific, interne si internationale, precum si realizarea de proiecte de consultanta si asistenta tehnica în domeniul psihosociologiei si managementul serviciilor psihologice si sociologice pentru beneficiarii din tara si strainatate.
   - APSG evaluează, analizează si discută nevoia de servicii psihosociologice în schimbare ale populatiei, elaborând măsuri strategice, tactice si operationale pentru cresterea eficacitatii, eficientei, a performantelor si a adecvarii acestora la nevoile populatiei.