img003

        Dezvoltarea calitatii resurselor umane si a abilitatilor de integrare pe piata muncii prin facilitarea accesului la educatie in vederea integrarii/reintegrarii pe piata muncii pentru 920 persoane apartinand grupurilor vulnerabile din Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj,Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges), din care: 420 persoane de etnie rroma, 400 persoane cu dizabilitati si 100 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, pe o perioada de 18 luni.

        Proiectul genereaza un efect pozitiv pe termen lung asupra beneficiarilor din grupul tinta prin:

  • punerea la dispozitie a unei capacitati institutionale sporite la dispozitia acestora in demersurile de integrare pe piata muncii;
  • cresterea sanselor de integrare pe piata muncii datorita competentelor cheie dezvoltate la persoanele din grupul tinta;
  • cresterea competitivitatii beneficiarilor proiectului in demersuri angajare prin acumularile de cunostinte si abilitati noi;
  • schimbarea atitudinii fata de munca a beneficiarilor prin cresterea gradului de motivare si a increderii in fortele proprii;
  • sporirea sanselor de angajare prin dobandirea de calificari noi, cerute pe piata muncii la beneficiari;
  • cresterea gradului de informare in vederea evitarii excluderii de pe piata muncii;
  • proiectul are efecte pozitive si asupra beneficiarilor indirecti:agenti economici, familiile persoanelor din grupul tinta,comunitatile locale/judetene, prin cresterea volumului de informatii privind integrarea pe piata muncii, constientizarea necesitatii invatarii pe tot parcursul vietii.