image

    Incepand cu data de 15.04.2014, Asociatia Psihologilor Gorjeni (A.P.S.G.) cu sediul in str. Strada Tudor Vladimirescu, nr.36, Tg-Jiu, judetul Gorj derulează proiectul ” Noi sanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile”, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în baza contractului de finantare POSDRU/165/6.2/S/142864 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si Asociatia Psihologilor Gorjeni (A.P.S.G.), în calitate de beneficiar. Proiectul se implementează în Regiunea Sud Vest Oltenia (judetele Gorj,Olt si Valcea) si Regiunea Sud Muntenia (judetele Dambovita si Arges) si se adreseaza persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile (etnie rroma, cu dizabilitati si tinerilor care parasesc sistemul institutionalizat).

Principalele activitati ale proiectului:

  1. Managementul proiectului
  2. Achizitii publice
  3. Informare si publicitate Promovarea proiectului, a finantatorului si a asistentei financiare nerambursabile, precum si a activitatilor si rezultatelor obtinute
  4. Program Integrat de Consiliere in Cariera Interventie personalizata. 
  5. Autorizarea programelor de formare profesionala
  6. Organizarea si sustinerea programelor de formare profesionala.
  7. Evaluarea si Certificarea.
  8. Auditarea proiectului.