Efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior

imagine

 

     Potrivit LEGII nr.. 335 din 10 Decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, este reglementata pentru absolventii de invatamant superior, perioada de 6 luni de debut in profesie, in conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia profesiilor pentru care exista reglementari speciale.

     Scopul efectuarii stagiului este de asigurare a tranzitiei absolventilor de invatamant superior de la sistemul de educatie la piata muncii, de a consolida competentele si abilitatile profesionale pentru adaptarea la cerintele practice si exigentele locului de munca si pentru o mai rapida integrare in munca, precum si de dobandire de experienta si vechime in munca si, dupa caz, in specialitate.

     Stagiar este debutantul in profesie, angajat cu contract individual de munca, cu exceptia celor care dovedesc ca au desfasurat, potrivit legii, activitate profesionala in acelasi domeniu, anterior absolvirii. Odata cu incheierea contractului individual de munca, intre angajator si stagiar, se incheie, in forma scrisa, un contract de stagiu, ca anexa la contractul individual de munca, pe o perioada de 6 luni, cu exceptia situatiilor in care prin legi speciale este prevazuta o alta perioada de stagiu.

Perioada de stagiu este reprezentata de perioada de timp cuprinsa intre data angajarii si data finalizarii stagiului si care se incheie cu eliberarea unui certificat/unei adeverinte semnat/semnate de angajator.

     Angajatorii care incheie un contract de stagiu in conditiile Legii nr. 335/2013 primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de stagiu pentru acel stagiar, o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

     Suma prevazuta anterior nu se acorda angajatorilor institutii si autoritati publice, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care, dupa incetarea contractului de stagiu, la initiativa angajatorului, inceteaza si contractul individual de munca, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelasi post de o alta masura de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazuta de lege.

     Angajatorii care beneficiaza de suma prevazuta anterior sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu incheiat. In situatia in care contractul individual de munca inceteaza la initiativa angajatorului, anterior datei prevazute in contractul de stagiu, acesta este obligat sa restituie agentiei pentru ocuparea fortei de munca, sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru respectivul stagiar, plus dobânda de referinta a Bancii Nationale a României, in vigoare la data incetarii raportului de munca.

Asistenta sociala a persoanelor cu dizabilitati

imagine

 

     Potrivit Legii nr. 292/2011 – a asistentei sociale, promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati reprezinta o obligatie pentru autoritatile statului, pentru toate persoanele juridice de drept public si privat, precum si pentru toti cetatenii din Romania. Statul, prin autoritatile administratiei publice centrale si locale, are obligatia de a asigura masurile specifice de protectie si de asistenta sociala, in conformitate cu nevoile particulare ale persoanelor cu dizabilitati, precum si in functie de situatia familiala si socio-economica a acestora.

     In baza principiului asigurarii de oportunitati egale, autoritatile publice competente au obligatia sa asigure toate masurile necesare destinate persoanelor cu dizabilitati in scopul:
   a) accesului nemijlocit si neingradit la educatie, sanatate, ocupare, justitie, precum si la toate tipurile de servicii publice de interes general si servicii sociale;
   b) facilitarii participarii active la viata comunitatii din care face parte persoana si a societatii in general;

     O componenta prioritara a protectiei persoanelor cu dizabilitati priveste asigurarea si facilitarea accesului la programe de abilitare/reabilitare, dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale, precum si la echipamente tehnice asistive care sa faciliteze viata de zi cu zi a persoanelor cu dizabilitati, activitatile lor de studiu si cele profesionale.

     Pentru protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, autoritatile publice au obligatia sa includa nevoile speciale ale acestei categorii de persoane in toate politicile publice, strategiile si programele de dezvoltare regionala, judeteana sau locala, precum si in programele guvernamentale. Autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si orice persoana juridica de drept public sau privat au obligatia de a asigura servicii de informare si documentare accesibile persoanelor cu dizabilitati.

     Persoanele cu dizabilitati, in functie de nivelul deficientei, gradul de afectare a funcțiilor si a structurilor organismului, factorii de mediu si personali, incapacitatea manifestata se incadreaza in grade de dizabilitate, reglementate prin legile speciale. In functie de gradul de dizabilitate, precum si, dupa caz, de dificultatile familiale si socioeconomice, persoanele cu dizabilitati beneficiaza de alocatii, indemnizatii si facilitati, precum si de alte forme de sprijin financiar si in natura.

     Persoanele cu dizabilitati beneficiaza de o alocatie lunara in scopul sustinerii necesitatilor zilnice de viata, precum si de o indemnizatie de ingrijire in vederea asigurarii ingrijirii personale, acordate in functie de gradul de dizabilitate si in conditiile stabilite prin legile speciale. Pentru persoanele cu afectare grava a capacitatii de munca, alocatia prevazuta mai sus se acorda doar in functie de gradul de dizabilitate al acestora.

     Persoanele adulte, in functie de gradul de dizabilitate, pot beneficia, in conditiile legii, de facilitati fiscale si alte facilitati, precum si de credite a caror dobanda se suporta din bugetul de stat pentru achizitionarea de autovehicule si pentru adaptarea locuintei conform nevoilor individuale.

     Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, copii si adulti, au dreptul la o indemnizatie lunara de hrana destinata asigurarii unei alimentatii corespunzatoare in completarea tratamentului de specialitate cu medicamente antiretrovirale.

     Serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilitati se acorda la domiciliu, in centre rezidentiale sau in centre de zi, proiectate si adaptate nevoilor individuale ale persoanei asistate.
Autoritatile administratiei publice locale au responsabilitatea organizarii si finantarii sau cofinantarii serviciilor sociale adecvate nevoilor speciale de ingrijire, asistare, educare si formare, recuperare/reabilitare, insertie/reinsertie sociala ale persoanelor cu dizabilitati, in conformitate cu strategiile nationale, strategiile judetene si planurile anuale proprii de actiune.

     Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a monitoriza situatia tuturor persoanelor cu dizabilitati care au domiciliul sau resedinta pe aria lor teritoriala si de a intreprinde toate demersurile in vederea facilitarii reintegrarii sociale a acestora in comunitate  si a insertiei pe piata muncii. In vederea asigurarii continuitatii masurilor de protectie, de asistare si ingrijire, autoritatile  administratiei publice locale instituie masuri specifice de realizare a tranzitiei tanarului cu  dizabilitati din sistemul de protectie a copilului in sistemul de protectie a persoanelor adulte cu dizabilitati.

Stimularea mobilitatii fortei de munca in Romania

imagine

 

     Conform art. 74 - 75 din Legea nr. 76/2002 – privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca , cu modificările şi completările ulterioare:

 

  •    Persoanele care, în perioada în care primesc indemnizatia de somaj, se încadreaza în munca într-o localitate aflata la peste 50 km de domiciliu, beneficiaza de o prima de încadrare,acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării.

 

  •   Persoanele care, în perioada în care primesc indemnizatia de somaj,se încadreaza într-o alta localitate si, astfel, îsi schimba domiciliul, primesc o prima de instalare, egală cu sapteori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.

Serviciul European de Ocupare a Forţei de Muncă

imagine

 

     EURES – Serviciul European de Ocupare a Forţei de Muncă - este o reţea de cooperare destinată să faciliteze libera circulaţie a lucrătorilor în Spaţiul Economic European și Elveţia. Partenerii din reţea includ serviciile publice de ocupare a forţei de muncă, organizaţii sindicale şi patronale. Reţeaua este coordonată de Comisia Europeană.


     Principalele obiective ale EURES sunt următoarele:
   - a informa, a orienta şi a oferi recomandări potenţialilor lucrători mobili în legătură cu posturile disponibile, precum şi în legătură cu condiţiile de viaţă şi de muncă din Spaţiul Economic European;
   - a oferi asistenţă angajatorilor care doresc să recruteze lucrători din alte ţări şi a oferi consiliere şi orientare pentru lucrătorii şi angajatorii din regiunile transfrontaliere.


     România este membru EURES prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, și are consilieri EURES ăn fiecare județ, în cadrul Agențiilor Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Acesțtia te pot ajuta să îți găsești un loc de muncă în Uniunea Europeană. Tot ce trebuie să faci este să te deplasezi la AJOFM-ul local și să iei legătura cu acel consilier EURES.

     Pentru a veni în sprijinul celor care participă la cursurile de formare sau inițiere ale proiectului ”Noi șanse de ocupare pentru persoanele vulnerabile” (POSDRU/165/6.2/S/142864) vă prezentăm consilieri EURES la care puteți apela în funcție de domiciliul fiecăruia:

    AJOFM Arges

   - consilier EURES: Dana Marilena Herisanu, adresă: B-dul Republicii, nr.11, RO-110062 Pitesti, nr. telefon: +40 248222415, nr. fax: +40 248222582, adresa de e-mail:
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

     AJOFM Dambovita

   - consilier EURES Valentina Soare, adresă: Tudor Vladimirescu, RO -130078 Targoviste, nr. telefon: +40 732 100 377, nr. fax: +40 245 615 932,adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

     AJOFM Gorj

   – consigliere EURES: Diana Corina Vaduva, adresă: strada St Lt. Col. D. Petrescu, RO - 210182 Targu Jiu ,nr. telefon: +4 0253/211568, nr. fax: +4 0253/211568, adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

     AJOFM Valcea

   - consilier EURES: Constantin Liviu Cochirlea, adresă: strada Dacia nr. 8, Rm.Valcea, RO-1000 Ramnicu Valcea, nr. telefon: +40350419715, nr. fax: +40250732757, adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.