imagine

În domeniul securităţii sociale, România aplică, de la data aderării la Uniunea Europeană urmatoarele:

   a) Regulamentul Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 149 din 5.7.1971, cu modificările şi completările ulterioare;

   b) Regulamentul Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 74 din 27.03.1972, cu modificările şi completările ulterioare;

   c) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 859/2003 din 14 mai 2003 de extindere a dispoziţiilor Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 şi Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanţii unor ţări terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de cetăţenie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124 din 20.05.2003;

   d) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1791/2006 privind adaptarea anumitor regulamente şi decizii în domeniile liberei circulaţii a bunurilor, liberei circulaţii a personelor, a legislaţiei companiilor, politicii de concurenţă, agricultură (inclusiv legislaţia veterinară şi fitosanitară), politica transporturilor, taxe şi impozite, statistică, energie, mediu, cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, uniunea vamală, relaţii externe, politica comună şi de securitate şi instituţii, ca urmare a aderării Bulgariei şi României, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L363 din 20.12.2006. Prioritatea regulamentelor comunitare asupra legislaţiei române în vigoare. Având în vedere că regulamentele comunitare sunt direct aplicabile şi obligatorii în toate elementele lor, în caz de conflict cu legislaţia română în vigoare, prevederile actelor comunitare vor prevala asupra legislaţiei naţionale.