imagine

 

     Potrivit Legii nr. 250/2013, tânăr cu risc de marginalizare sociala este persoana cu vârsta cuprinsa între 16-26 de ani, care se înregistreaza la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială iși are domiciliul sau, după caz, reședința și se încadrează în una dintre urmatoarele categorii:
   • se află în sistemul de protecție a copilului sau provine din acest sistem;
   • are dizabilități;
   • nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreținerea;
   • are copii în întreținere;
   • a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
   • este victima a traficului de persoane.

     Ca si in cazul celorlalti someri, tanarul cu risc de marginalizare sociala trebuie sa fie in cautarea unui loc de munca, sa fie apt, din punct de vedere fizic si psihic, pentru prestarea unei munci si sa fie disponibil sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca. Conform prevederilor legii mentionate mai sus, promovarea participarii pe piata muncii a acestor tineri se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin:
   • acompaniament social personalizat;
   • activitati de informare si promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare sociala in randul angajatorilor;
   • subventionarea locului de munca.

     Acompaniamentul social personalizat se va realiza prin intermediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, in baza unui contract de solidaritate, si constituie un ansamblu de servicii care se acorda in mod gratuit tinerilor:
   - informare si consiliere profesionala;
   - mediere a muncii;
   - plasare in munca la un angajator a carui oferta de loc de munca a fost selectata ca fiind corespunzatoare pregatirii profesionale si altor conditii cuprinse in dosarul intocmit la inregistrarea ca persoana in cautarea unui loc de munca.

     Contractul de solidaritate se incheie intre agentia pentru ocuparea fortei de munca teritoriala si tanar pe o durata de pana la 3 ani, dar nu mai putin de un an, in conditiile in care, la data incheierii contractului de solidaritate, tanarul nu a implinit varsta de 26 de ani.

     Activitatile de informare si promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare sociala in randul angajatorilor vizeaza:
   - constientizarea si promovarea prevederilor legii in randul actorilor regionali, locali si al partenerilor sociali;
   - diseminarea informatiilor privind avantajele incadrarii in munca a acestor categorii de persoane;
   - interactiunea directa cu angajatorii care dispun de locuri de munca vacante identificarea de angajatori de insertie.